GTP-Å

GTP-Å är en mycket pålitlig och robust pannlösning som genererar ånga för konstant såväl som varierande uttagsbehov. Kompletteras med en brännare för olje- eller gaseldning.

Konstruktionen består av ett liggande tryckkärl i trestråksutförande som är isolerat med 150 mm mineralull och täckt med vitlackerad Alu-Zinkplåt. Förbränningen sker i eldröret, därefter vänder rökgaserna i vändkammaren och passerar genom första och andra tubstråket. Rökgasutsläppet är placerat i pannans bakände.

Hela eldröret, samt vändkammaren och brännarinfästningen, är vattenkylt och elastiskt inspänt mellan ångpannans gavlar. Denna finess tillåter eldröret att expandera, vilket medför att murning i vändkammaren inte behövs. Som standard används 4 mm gods i rökgastuberna, vilket ökar konstruktionens styrka och livslängd avsevärt. För att undvika sprickbildning i vändkammarens tubändar försänks tuberna och svetsas plant med vändkammargaveln.

Söker du en "Ång-Janne" så kan det vara en sådan här, en Opex-Å eller någon av våra modeller av elångpannor som du menar.

GTP-Å

Specifikationer

Bränsletyp: Olja/gas eller fastbränsle. Kan anpassas för bioolja och biogas
Storlek: 0,75-12 MW
Verkningsgrad: Ca 90 % verkningsgrad
Uteffekt: 1050–19600 kg ånguttag i timmen

Övrigt

Pålitlig och effektiv för ångproduktion
Kan levereras komplett med funktions- och säkerhetsutrustning
Bestyckas med lämplig brännare beroende på önskat bränsle.

Dokument

Rulla till toppen