GTPSÖ

Trestråks stående eldrörspanna som funkar för olika typer av bränslen.

Osby GTPSÖ är en trestråks eldrörspanna med cylindrisk eldstad och konvektionsdel i form av gasgenomströmmande grovtuber i två stråk. Den är en svetsad stålpanna avsedd för olje- och gaseldning alternativt fastbränsleeldning via förugn, vilken ansluts med gashals till pannan. Gashalsen är normalt cirkulär men kan vid lägre tryck utföras rektangulär.
Pulver och slurrybränslen kan eldas direkt i eldstaden. Eldrör och tuber är helt vattenkylda och vändkammaren uppbyggd av eldfast material. Pannan isoleras med 100 mm mineralull som övertäcks med rostskyddad, lackerad stålplåt. Mekanisk sotning sker från toppen, och sotning under drift kan ske med hjälp av tryckluft eller ljud.

GTPSÖ

Specifikationer

Bränsletyp: Olja, gas, fastbränsle via förugn
Uteffekt: 0,5-11 MW (fastbränsle 50% fukthalt), 0,75-16 MW (olja/gas)

Övrigt

Vertikala rökgastuber

Dokument

Rulla till toppen