PANNCENTRAL OLJA/GAS 1 – 10 MW

En pannanläggning med en olje- eller gaseldad eldrörspanna med anpassad brännare, styrskåp mm.
Utanför centralen står skorsten och olje- alt gastank (syns ej på bilden).

Kontakta oss för mer information samt offert!

olja:gas_1-10MW

Specifikationer

Anläggningstyp: Panncentral
Bränsletyp: Bioolja, biogas, olja eller gas
Storlek: ca 1 - 5 MW
Verkningsgrad: 94 % (GTP)
Rulla till toppen