Prefabricerade centraler hos fjärrvärmeverk

Ett kommunalt fjärrvärmeverk i östra Småland valde en lösning med två panncentraler innehållande varsin pelletseldad panna PB2. Leveransomfattning Två prefabricerade PB2 3 MW panncentraler levererade med givare och vakter samt tillhörande styrsystem. Rökgashanteringsutrustningen består av multicykloner och rökgasfläktar. Även askskruvar, askbehållare och pelletssilor installerades. Anläggningsbeskrivning Pannorna förser Oskarshamns stad med varmvatten. Osby Parca skötte hela […]

Prefabricerade centraler hos fjärrvärmeverk Läs mer »