Prefabricerade centraler hos fjärrvärmeverk

Ett kommunalt fjärrvärmeverk i östra Småland valde en lösning med två panncentraler innehållande varsin pelletseldad panna PB2.

Leveransomfattning

Två prefabricerade PB2 3 MW panncentraler levererade med givare och vakter samt tillhörande styrsystem. Rökgashanteringsutrustningen består av multicykloner och rökgasfläktar. Även askskruvar, askbehållare och pelletssilor installerades.

Anläggningsbeskrivning

Pannorna förser Oskarshamns stad med varmvatten. Osby Parca skötte hela entreprenaden, vilket inkluderade konstruktion, tillverkning, installation och driftsättning. Eftersom centralerna levererades kompletta blev installations- och driftsättningstiden mycket kort.

Driftsbeskrivning

Pannorna förses med pellets från en 15 meter hög, 85 m³ pelletssilo. Från silon matas pelletsen in i en stokerbehållare som är monterad i pannans front. Den automatiska askhanteringen för askan och stoftet som genereras till en askbehållare och en multicyklon renar rökgaserna.

Plats Oskarshamn
Leverad panna 2 st. PB2
Bränsle Pellets
Årlig produktion 33 600 MWh
Årlig besparing 23,6 milj. kr
Årlig CO2 besparing 9 950 ton

Dela inlägget

Rulla till toppen

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.